2007年10月14日日曜日


พุทธศักราช 553 ใกล้เคียงกับ ค.ศ. 10

พ.ศ. 553 วันเกิด

2007年10月13日土曜日


คำว่า ภาษาธรรมชาติ (อังกฤษ: natural language) นั้น ใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างภาษาทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อการสื่อสาร เช่น ภาษามนุษย์ ออกจากภาษาที่ถูกสร้างขึ้นอย่าง เช่น ภาษาโปรแกรมสำหรับสั่งงานคอมพิวเตอร์ หรือภาษาที่ใช้ในการศึกษาตรรกกะ
ภาษามนุษย์

2007年10月12日金曜日

อนัตตตา
ส่วนหนึ่งของอนัตตตา พุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อความดับทุกข์ · นิพพาน
พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์
อนัตตา หรือ อนัตตตา แปลว่า มิใช่อัตตา, มิใช่ตัวตน ไม่นิยมแปลว่า ไม่มีอัตตา หรือ ไม่มีตัวตน
อนัตตา เป็นสามัญลักษณะ คือเกิดมีเสมอกันแก่สังขารทุกอย่าง
อนัตตา ที่ได้ชื่อดังนี้เพราะมีลักษณะดังนี้

เป็นสภาพว่างเปล่า คือหาสภาวะที่แท้จริงไม่ได้ เพราะประกอบด้วยธาตุ ๔ เมื่อแยกธาตุออก สภาวะที่แท้จริงก็ไม่มี
หาเจ้าของมิได้ คือไม่มีใครเป็นเจ้าของแท้จริง สงวนรักษามิให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้
ไม่อยู่ในอำนาจ คือไม่อยู่ในบัญชาของใคร ใครบังคับไม่ได้ เช่นบังคับมิให้แก่ไม่ได้
แย้งต่ออัตตา คือตรงข้ามกับอัตตา

2007年10月11日木曜日

ภาวะธำรงดุล
ภาวะธำรงดุล (อังกฤษ: Homeostasis) คือคุณสมบัติของระบบเปิดโดยเฉพาะในสิ่งมีชีวิต ที่ทำการควบคุมสภาพภายในตนเองเพื่อรักษาสถานะเสถียรภาพสภาพอย่างคงที่ โดยการปรับสมดุลพลวัตหลายอย่างซึ่งมีกลไกการควบคุมที่มีความสัมพันธ์กันมากมาย
วอลเตอร์ แคนนอน (Walter Cannon) นักสรีรวิทยาชาวอเมริกันเป็นผู้บัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2475 เป็นศัพท์ที่มาจากภาษากรีก โดย homo แปลว่าความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และ stasis ที่แปลว่าความเสถียร

ความหมายทั่วไป
คำจำกัดความนี้มักถูกนำไปใช้ในเชิงชีววิทยา เมื่อสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์จำเป็นต้องมีสภาพร่างกายที่อยู่ในภาวะธำรงดุล เพื่อที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ ยังเป็นที่เห็นพ้องกันในนักสิ่งแวดล้อมจำนวนมากว่าหลักการนี้สามารถนำไปใช้กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้ด้วย เนื่องจากมีระบบจำนวนมาก รวมถึงระบบเชิงนิเวศ เชิงชีวะ และเชิงสังคมที่จำเป็นต้องอยู่ในภาวะธำรงดุล ระบบเหล่านี้จะป้องกันไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อรักษาสมดุล เนื่องจากเมื่อระบบนั้นๆ ไม่สามารถรักษาสมดุลไว้ได้ มันจะส่งผลให้ระบบนั้นหยุดทำงานในที่สุด (ซึ่งในสิ่งมีชีวิต นั่นก็คือ หยุดมีชีวิต หรือตายนั่นเอง)
ระบบซับซ้อน อย่างเช่นร่ายกายมนุษย์ จะต้องอยู่ในภาวะธำรงดุลเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพและดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ ระบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทนต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ แต่ระบบจะต้องปรับตัวเองและพัฒนาสภาพตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ

2007年10月10日水曜日

วัดสวนดอก (แก้ความกำกวม)
วัดสวนดอก สามารถหมายถึง


วัดสวนดอกวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
วัดสวนดอกสันทรายมูล อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดสวนดอก อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วัดสวนดอก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วัดสวนดอก (จังหวัดน่าน) อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วัดสวนดอก (จังหวัดลำปาง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2007年10月9日火曜日

พ.ศ. 1112
พุทธศักราช 1112 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 569 - มีนาคม ค.ศ. 570
มหาศักราช 491 วันเกิด

2007年10月6日土曜日

พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
วิกิพีเดียยังไม่มีบทความที่ตรงกับชื่อนี้
เริ่มบทความ พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุ
ค้นหา พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุ ในบทความอื่น ๆ
ดูบทความที่กล่าวถึง พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุ
ถ้าคุณสร้างหน้านี้แล้วเมื่อไม่นานมานี้แต่มันยังไม่ปรากฏขึ้น เป็นไปได้ที่จะมีการล่าช้าในปรับปรุงฐานข้อมูล ลองล้างข้อมูลเก่าในเครื่อง หรือกรุณารอสักครู่และตรวจดูอีกครั้งก่อนที่ท่านจะลองสร้างหน้าใหม่
ถ้าคุณสร้างบทความชื่อเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ มันอาจจะถูกลบไปแล้ว ดู ปูมการลบ และทำไมหน้าถึงโดนลบ
ถ้าต้องการถามคำถามเกี่ยวกับ พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุ ให้ลองถามที่ ปุจฉา-วิสัชนา

2007年10月5日金曜日

.gg
บทความนี้ใช้ชื่อที่ใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม
.gg เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับเกิร์นซีย์ เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2539

2007年10月4日木曜日

สังสารวัฏ
ส่วนหนึ่งของ พุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อความดับทุกข์ · นิพพาน
พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์
สังสาร หรือ สงสาร แปลว่า ความท่องเที่ยวไป ในทางพุทธศาสนาหมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด มิใช่หมายถึงความรู้สึกหวั่นไหวด้วยความกรุณาเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์
สังสารวัฏ แปลว่า ความท่องเที่ยวไปในอาการที่เป็นวัฏฏะ การหมุนวนอยู่ในสงสาร คือการเวียนว่ายตายเกิด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัฏสงสาร
สงสารวัฏ หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอำนาจกิเลส กรรม วิบาก หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม วิบากไม่ได้

2007年10月3日水曜日

สถานีรถไฟบางบำหรุ
สถานีรถไฟบางบำหรุ ตั้งอยู่ใน ซอยสิรินธร 4 ถนนสิรินธร (เข้าทาง ถนนรุ่งประชา แล้วเลี้ยวขวาเข้าท้ายซอยสิรินธร 4 จะสะดวกกว่า) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีรถไฟชั้น 4 ของทางรถไฟสายใต้แต่มีข้อพิเศษคือรถไฟสายใต้ทุกขบวนที่มาจากกรุงเทพต้องจอด แต่ก่อนเคยมีทางแยกเพื่อเอาถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะ ไปส่งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือที่บางกรวย แต่ตอนนี้ได้ยุบทางแยกเข้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (โรงไฟฟ้าบางกรวย) ไปแล้ว

เที่ยวขึ้น

รหัส  : 4005
ชื่อภาษาไทย  : บางบำหรุ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bang Bamru
ชื่อย่อภาษาไทย :
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
ชั้นสถานี  : สถานีชั้น 4
ระบบอาณัติสัญญาณ :
พิกัดที่ตั้ง  : กม. 17.94
ที่อยู่  : ซอยสิรินธร 4 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

2007年10月2日火曜日


สาธารณรัฐซานมารีโน (Most Serene Republic of San Marino) ภาษาอิตาลี: Serenissima Repubblica di San Marino หรือ ซานมารีโน (San Marino) เป็นหนึ่งในชาติที่ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในยุโรปใต้ มีประเทศอิตาลีล้อมรอบ และเป็นหนึ่งในประเทศเล็กในยุโรป (European microstates)

ประวัติศาสตร์
ประเทศซานมารีโนมีการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยสภาผู้แทนราษฎรจะเลือกตัวแทนจากสภามาจำนวน 2 คน มาเป็นผู้สำเร็จราชการร่วม หรือประมุขของประเทศอยู่ในตำแหน่งวาระ 6 เดือน และสภาผู้แทยราษฎรจะเลือกคณะรัฐบาล มาบริหารประเทศวาระละ 5 ปี ปัจจุบันประเทศซานมารีโนเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2535

การแบ่งเขตการปกครอง
ซานมารีโนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเป็นส่วนหนึ่งภูเขาตีตาโน และมีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

ซานมารีโนซานมารีโน ประชากร
ประเทศซานมารีโนมีสวัสดิการสังคมที่ดีเยี่ยม ประชากรมีมตรฐานการครองชีพ และรายได้ใกล้เคียงกับประชากรในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศอิตาลี รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรนั้นมาจากการท่องเที่ยว และมาจากการขายแสตมป์ รวมไปถึงสินค้าปลอดภาษี มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุการก่อสร้าง สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เซรามิค และอิเล็กทรอนิกส์ นำเข้าสินค้า และหรเกือบทั้งหมดมาจากประเทศอิตาลี

2007年10月1日月曜日


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 22 ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัญลักษณะประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์และสัตวศาสตร์

2007年9月30日日曜日

ประวัติ

เหล้าจ๋า
เพราะคุณคนเดียว
รักกันบ่ได้
แว่นวิเศษ
วันสุดท้าย
วิวาห์อาดูร
ครวญหาแม่
ปักษ์ใต้วิปโยค
ปลาบู่ทอง
สุภาษิตในวงเหล้า
รำวงกลางทุ่ง
สงสัย
พ่อค้าหาบเร่
กองทัพขอทาน
เห็นแล้วเฉยไว้
วิธีหารัก
อยากได้
เข็มขัดกันชู้
มารักกัน
สุชาติยอดยูโด
ดิงดองกันบ่
เอาแน่
เกลียดคนชื่อต้อย สุชาติ เทียนทอง ผลงานแต่งเพลงให้นักร้องคนอื่น
สุชาติ เทียนทอง เสียชีวิตจากโรคประจำตัว เมื่อ 23 มิ.ย.2528 สวดศพที่วัดเชิงหวาย และฌาปนกิจวันที่ 2 ก.ค. 2528 โดยมีนายห้างประจวบ จำปาทอง ดูแลเรื่องการทำศพ เนื่องจากสุชาติ เสียชีวิตในช่วงที่อยู่ในฐานะยากจนมาก

2007年9月29日土曜日

Level E
เลเวล อี (Level E) เป็นผลงานโยชิฮิโร โทงาชิ นักเขียนการ์ตูนเจ้าของผลงานอย่างคนเก่งฟ้าประทาน (Yu Yu Hakusho) ถือเป็นผลงานเรื่องที่สองของเขาที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ก่อนเรื่องฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ โดยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์

เซโฟตีแทน ตัวละครหลัก
ซาโด หนึ่งในสามองครักษ์ มักจะเป็นคนคอยห้ามคราฟท์อยู่เสมอเวลาโมโหองค์ชาย โคริน หนึ่งในสามองครักษ์ เป็นสมาชิกใหม่จึงไม่ค่อยมีปากเสียงเท่าไหร่ มนุษย์ดาวดิสเค่น เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์ชายเมื่อครั้งเกิดเรื่องระหว่างองค์ชายกับชาวดิสเค่น ต่อมาจึงสนิทสนมกันดี เอโดกาวะ รันโซ พ่อของมิโฮ เป็นศาสตราจารย์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นผู้ตรวจสอบยานอวกาศขององค์ชาย

2007年9月28日金曜日

ออลบลู
วันพีซ (One Piece) เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเขียนโดย อาจารย์ เออิจิโร โอดะ เรื่องราวของการตามหา "วันพีซ" โดยผู้ที่ได้มาครอบครองจะได้เป็นจ้าวแห่งโจรสลัด ตีพิมพ์และได้ลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ ลงในนิตยสารการ์ตูนซีคิดส์รายสัปดาห์
วันพีซได้เคยเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น จุดเด่นของเรื่องนี้อยู่ที่ ผู้วาดได้สร้างสรรค์ความฝันที่ต้องการผจญภัยพร้อมกับเหล่ามิตรแท้ในวัยเด็กของหลาย ๆ คนได้อย่างมีเสน่ห์ ระหว่างการผจญภัย ลูฟี่ต้องเจออุปสรรคในการพิสูจน์เพื่อนแท้มากมาย รวมทั้งได้เรียนรู้เรื่องราวและตำนานของบุคคลต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในเนื้อเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น กองทัพเรืองของรัฐบาลโลก เจ็ดเทพโจรสลัด เจ้าหญิงบิบีแห่งอาลาบัสต้า เมืองแห่งทะเลทราย โนแลนด์จอมโกหก และเกาะแห่งท้องฟ้าในตำนาน รวมทั้งภาคล่าสุดมหาอาณาจักรแห่งน้ำวอเตอร์เซเว่น ในตอนจบ ลูฟี่ตระหนักได้ว่า สมบัติที่ต้องการนั้นแท้จริงแล้วอยู่กับเขาตั้งแต่แรก นั่นก็คือเหล่ามิตรแท้ที่ร่วมฝ่าฟัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานั่นเอง

วันพีซ: เดอะมูฟวี่ (2543)
การผจญภัยบนเกาะนาฬิกา (2544)
อาณาจักรของชอปเปอร์บนเกาะของสัตว์ประหลาดๆ (2545)
การผจญภัยที่เดดเอนด์ (2546)
คำสาบของดาบศักดิ์สิทธิ์ (2547)
บารอนโอมัตสึริและเกาะแห่งความลับ (2548)
ทหารหุ่นยักษ์แห่งปราสาทคาราคุริ (2549) เนื้อเรื่องโดยย่อ
หัวหน้ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง ใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าแห่งโจรสลัด เป็นหัวหน้ากลุ่มที่ไม่ค่อยจะเต็ม แต่ก็พึ่งพาได้ รักเพื่อนพ้องที่สุด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นยังไง ก็จะต้องช่วยเพื่อนไว้ให้ได้ ค่าหัวล่าสุดหลังจากเหตุการณ์ที่เกาะเอนิเอส ลอบบี้คือ 300 ล้านเบรี
นักดาบ 3 ดาบ เคยเป็นนักล่าโจรสลัดมาก่อนที่จะร่วมกับลูฟี่ มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลก ชอบนอนหลับและดื่มเหล้าที่สุด ค่าหัวล่าสุด 120 ล้านเบรี
สาวต้นหนประจำเรือที่มีพรสวรรค์ในการพยากรณ์สภาพอากาศเป็นอย่างมาก ทำให้เวลาต่อสู้นามิจะสามารถสร้าง และควบคุมสภาพอากาศทางธรรมชาติ และดึงพลังทางธรรมชาติออกมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว มีความใฝ่ฝันคือเขียนแผนที่รอบโลก ค่าหัว 16 ล้านเบรี
นักแม่นปืนประจำเรือ ฝีมือยิงปืนสูงพอๆกับฝีมือการโกหก นิสัยขี้ขลาด แต่เมื่อใดที่เพื่อนโดนดูถูกหรือต้องการความช่วยเหลือ เขาก็ยินดีเอาชีวิตเข้าเสี่ยง พ่อชื่อ "ยาซบ"ซึ่งเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดผมแดง แชงคูส ค่าหัว(ในนามของโซเง คิง) 30 ล้านเบรี
พ่อครัวประจำเรือ ใช้ขาทั้งสองในการต่อสู้ ไม่นิยมใช้มือและอุปกรณ์ทำครัวเป็นอาวุธ มีความใฝ่ฝันในการตามหาออลบลู นิสัยบ้าสาวๆ หน้าตาดี โดยเฉพาะนามิ และโรบิน ได้รับฉายาว่า "ขาดำ ซันจิ" ค่าหัว 77 ล้านเบรี
หมอประจำเรือ จริงๆ แล้วเป็นกวาง แต่ได้กินผลฮิโตะฮิโตะ(ผลมนุษย์)เข้าไปทำให้สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์(ถึงจะไม่ค่อยเหมือนก็เถอะ) ทั้งยังพูดภาษามนุษย์ได้ คิดค้นเม็ดยาชนิดพิเศษ "รัมเบิ้ลบอล" ที่ทำให้ลำดับการแปลงกายปั่นป่วนจนสามารถทำให้แปลงกายได้ถึง 8 ขั้น ค่าหัว 50 เบรี
สาวนักโบราณคดี ผู้มีชีวิตเหลือรอดคนเดียวจากเกาะแห่งนักประวัติศาสตร์ "โอฮาร่า" พยายามตามหาโพเนกลีฟที่แท้จริง กินผลฮานะฮานะเข้าไป ทำให้สามารถแตกหน่ออวัยวะในร่างกายได้ทุกที่ที่โรบินสามารถมองเห็นได้ ถูกตั้งค่าหัวตั้งแต่อายุ 10 ขวบ ค่าหัวล่าสุด 80 ล้านเบรี
เป็นนักทำลายเรือในเมืองวอร์เตอร์เซเว่น ชอบเป็นตัวป่วนในเมืองวอเตอร์เซเว่น และปัจจุบันเป็นช่างซ่อมเรือประจำกลุ่ม ค่าหัว 44 ล้านเบรี
เป็นเพื่อนสนิทของอุซป มาจากเกาะนักแม่นปืน ฝีมือการยิงปืนพอๆ กันกับอุซป(ความจริงคืออุซปปลอมตัว)
ฉายาผมแดง เป็นผู้มอบหมวกฟางให้ลูฟี่ และช่วยเหลือลูฟี่จนแขนขาด เป็น 1 ใน 4 จักรพรรดิ์ในครึ่งหลังของแกรนด์ไลน์
เป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรอลาบาสตา มีสัตว์เลี้ยง คือ นกเป็ดน้ำที่ชื่อว่า "กาลู" ใช้เขี้ยวบินเป็นอาวุธ
หน่วยข่าวกรองของรัฐบาลโลก โดยมีตั้งแต่ ซีพี 1 ถึง ซีพี 9
ฉายา เอส หมัดเพลิง พี่ชายของลูฟี่ที่กินผลไฟเข้าไป เป็นหัวหน้าหน่วยที่ 2 ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาว
มังกี้ ดี การ์ฟ ปู่ของลูฟี่เป็นพลเรือโท
พ่อของลูฟี่ซึ้งรัฐบาลโลกต้องการตัวเป็นอย่างมากเพราะมีค่าหัว จากทั่วไป 500ล้านเบรี จะเห็นดราก้อนในวันพีซเล่มที่ 12 ที่เข้ามาขัดขวาง สโมคเกอร์ ดรากอนเป็นพ่อของลูฟี่ ซึ่งรู้สึกว่าจะกินผลปิศาจ ผลพายุเข้าไป ทำให้สามารถทำให้เกิดพายุได้ ดราก้อนปรากฏตัวในเล่ม 12 มาช่วยลูฟี่จากการจับกุมลูฟี่ของ สโม้คเกอร์(พันโทสโม้คเกอร์ กินผลโมคุโมคุ หรือควันควัน เข้าไป) เป็นคนที่รัฐบาลโลกต้องการตัวมากเพราะเป็นคนปฏิวัติโลก แต่ในเล่ม 12 สโม้คเกอร์ไม่สามารถทำอะไรดรากอนได้ ซึ่งแสดง ให้เห็นว่าดรากอนเป็นผู้ที่ มีอำนาจมากทีเดียว และในเวลาต่อมา เมื่อลูฟี่กำจัด CP9 ดราก้อนก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพราะได้ยินข่าวคราว ของลูฟี่ ในที่ที่หนึ่ง ในตอนที่อาณาจักรดรัม เมื่อวาโปลูไปประชุมที่อลาบาสตาก็มีการประชุมเพื่อกำจัดดราก้อน
หรือ มาร์แชล ดี ทีช กัปตันโจรสลัดหนวดดำมีพลังสายโรเกีย(ร่างกายเป็นความมืด)(หรือที่เรียกกันว่า "หนวดดำ") เป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำ ร่วมด้วย แวน ออเกอร์(นักแม่นปืน) จีซัส เบอร์เจส(นักสู้สวมหน้ากาก) ด็อกคิว (หมอ) ลาฟิต (อดีตตำรวจที่เวสต์บลู) หนวดดำเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรม แต่ว่าเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในโชคชะตาและความฝัน เช่นกันกับคนที่มีตัวย่อ ดี ในชื่อ เขาตะกละแล้วก็ชอบกินเป็นชีวิตจิตใจ อีกทั้งแข็งแกร่งและไม่เกรงกลัวใครอีกด้วย หนวดดำใช้เวลาเป็นปีบนเรือของหนวดขาวเพื่อที่จะได้กินผลปิศาจที่ต้องการ เขาเชื่อว่าวันหนึ่งจะต้องชนะหนวดขาวให้ได้ และก็มีจุดมุ่งหมายจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดเช่นเดียวกับลุฟฟี่
กัปตันกลุ่มโจรสลัด หนวดขาว ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
ฉายาว่า โจรสลัดตัวตลก ซึ่งได้กินผลปิศาจเข้าไป ทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์แยกส่วนสามารถตัดขาดตัวเองแล้วให้ต่อกันใหม่ได้ มีจะเด่นคือมีจมูกที่มีสีแดงโตมากๆ มีอาวุธเป็นมีดสั้น และปืนใหญ่ที่มีลูกปืนใหญ่ที่รุนแรงมาก ฤทธิ์ก็คือ ถ้ายิงไปสัก 3 ลูกก็พอที่จะพังหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านให้ราบเป็นหน้ากองไปได้ และเขายังมีรองหัวหน้าก็คือ
เก่งในเรื่องการฝึกสัตว์มีทรงผมแบบสิงโตและมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจคือสิงโตชื่อว่า ริดซี่ เป็นรองหัวหน้า
เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มโจรสลัดบากี้ เก่งในการฟันดาบและการเล่นโลดโผน

2007年9月27日木曜日

อำเภอปลายพระยา
อำเภอปลายพระยาตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่

อุทยานแห่งชาติทางบก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา

2007年9月26日水曜日


ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต ในคณิตศาสตร์และทฤษฎีจำนวน ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต (fundamental theorem of arithmetic) หรือ ทฤษฎีบทการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว (unique factorization theorem) คือประโยคซึ่งกล่าวว่า จำนวนเต็มบวกทุกจำนวนที่มากกว่า 1 สามารถเขียนอยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะได้วิธีเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถเขียน
6936 = 2
และไม่มีทางที่จะแยกตัวประกอบของ 6936 หรือ 1200 ได้เป็นอย่างอื่น ถ้าเราไม่สนใจลำดับของตัวประกอบ
เพื่อที่จะให้ทฤษบทนี้ใช้ได้กับจำนวน 1 เราจะถือว่า 1 เป็นผลคูณของของจำนวนเฉพาะศูนย์จำนวน (ดูใน ผลคูณว่าง)

การประยุกต์
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)

2007年9月25日火曜日


RGB ย่อมาจาก red, green และ blue คือ กระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สี คือสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน การใช้สัดส่วนของสี 3 สีนี้ต่างกัน จะทำให้เกิดสีต่างๆ ได้อีกมากมาย
RGB

2007年9月24日月曜日

ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 3
ก่อนคริสต์ศักราช (อังกฤษ: Before Christ (BC); ละติน: Ante Christum Natum) หมายถึงช่วงเวลาก่อนพระเยซูประสูติ เช่น 245 ปี ก่อน ค.ศ. หมายถึง 245 ปีก่อนพระเยซูประสูติ

2007年9月23日日曜日


เพลงแองเตอร์นาซิอองนาล หรือ แลงแตร์นาฌิยงนาล (L'internationale - The Internationale) เป็นเพลงปลุกใจที่ใช้ในการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ มีที่มาจากบทกวีต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสของ เออแฌน ปอตติเยร์ (Eugène Pottier) ในปี ค.ศ. 1871 แต่งทำนองโดย ปีแยร์ เดอเฌย์แตร์ (Pierre Degeyter) ในปี ค.ศ. 1888 ใช้ในการต่อสู้ของฝ่ายซ้าย ต่อฝ่ายขวาในฝรั่งเศส และแพร่หลายไปทั่วโลก ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆหลายภาษา และถูกใช้เป็นเพลงชาติของสหภาพโซเวียต
เพลงนี้มีคำร้องภาษาไทยสองฉบับ ฉบับหนึ่งโดยจิตร ภูมิศักดิ์ แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ มีชื่อไทยว่า อินเตอร์เนชั่นแนล และอีกฉบับหนึ่งแปลมาจากภาษาจีน มีชื่อไทยว่า สามัคคีนานาชาติ

เนื้อร้องต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส
เพลงแองแตร์นาซิอองนาลฉบับภาษารัสเซียนี้ เป็นบทประพันธ์ที่แปลจากเนื้อร้องต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสโดย อาร์คาดี้ ยาคอฟเลวิช ก็อตส์ เมื่อปี พ.ศ. 2445 ต่อมาเพลงนี้ได้มีการนำไปใช้เป็นเพลงชาติสหภาพโซเวียต ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2465 และใช้ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2487
(รอการแปลส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
Вставай, проклятьем заклеймённый, Весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущённый И в смертный бой вести готов. Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим, — Кто был ничем, тот станет всем. Припев:
 |: Это есть наш последний   И решительный бой.   С Интернационалом   Воспрянет род людской! :|
Vstavay, proklyat'yem zakleymënnyy Vyes' mir golodnykh i rabov Kipit nash razum vozmushchennyy I v smyertnyy boy vyesti gotov. Ves' mir nasil'ya my razrushim Do osnovan'ya, a zatyem My nash my novyy mir postroim, Kto byl nichem, tot stanet vsem! Pripjev:  |: Èto yest' nash poslyedniy   I reshityel'nyy boy.   S Internatsionalom   Vospryanet rod lyudskoy. :|
Arise, those who are branded with a curse All the starving people and the slaves of the world Our indignant minds boil and they are ready to fight to the death.แองเตอร์นาซิอองนาล We shall destroy the world of violence to its foundations, and then we shall build a new world. Those that were nothing shall become everything! CHORUS:  |: This is our final    and decisive battle.    With the Internationale    the human race will leap up. :|
Никто не даст нам избавленья: Ни бог, ни царь и ни герой. Добьёмся мы освобожденья Своею собственной рукой. Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой, Отвоевать своё добро, — Вздувайте горн и куйте смело, Пока железо горячо!  |: Это есть наш последний   И решительный бой.   С Интернационалом   Воспрянет род людской! :|
Nikto ne dast nam izbavlyen'ya Ni bog, ni tsar' i ni geroy Dob'ëmsya my osvobozhden'ya Svoyeyu sobstvennoy rukoy. Chtob svyergnut' gnet rukoy umyeloy, Otvoyevat' svoe dobro – Vzduvayte gorn i kuytye smyelo, Poka zhelezo goryacho!  |: Èto yest' nash poslyedniy   I reshityel'nyy boy.   S Internatsionalom   Vospryanet rod lyudskoy. :|
Nobody will send us deliverance. Not God, nor Tsar, nor a hero. We shall be liberated by our own hands. To overthrow oppression, skilled hands take back all that is good – Blow up the furnace and strike boldly while the iron is hot!  |: This is our final    and decisive battle.    With the Internationale    the human race will leap up. :|
Лишь мы, работники всемирной Великой армии труда, Владеть землёй имеем право, Но паразиты — никогда! И если гром великий грянет Над сворой псов и палачей, — Для нас всё так же солнце станет Сиять огнём своих лучей.  |: Это есть наш последний   И решительный бой.   С Интернационалом   Воспрянет род людской! :|
Lish' my, rabotniki vsyemirnoy Velikoy armii truda, Vladyet' zemley imyeyem pravo, No parazity – nikogda! I yesli grom vyelikiy gryanyet Nad svoroy psov i palachyey, – Dlya nas vsë tak zhye solnitsye stanyet Siyat' ognëm svoikh lushyey.  |: Èto yest' nash poslyedniy   I reshityel'nyy boy.   S Internatsionalom   Vospryanet rod lyudskoy. :|
Only we, all workers of the world Great army of the labourers, To own the world we have the right, But parasites, never! And if great thunder bursts Over its dogs and hangmen, For all of us the sun shines To become the fire of its rays.  |: This is our final    and decisive battle.    With the Internationale    the human race will leap up. :|

เนื้อร้องฉบับภาษารัสเซีย

2007年9月22日土曜日


พุทธศักราช 830 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 287 - มีนาคม ค.ศ. 288
มหาศักราช 209 ค.ศ. 287ค.ศ. 287 วันเกิด

2007年9月21日金曜日


ไอบีเรีย แอร์ไลน์ (สเปน: Iberia Líneas Aéreas de España) เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในสเปน มักเรียกสั้น ๆ ว่า ไอบีเรีย ให้บริการหลักอยู่ที่มาดริดและบาร์เซโลนา มีเส้นทางบินไปยัง 105 จุดหมายปลายทาง ใน 40 ประเทศ
เครื่องบินแอร์บัส เอ 320-200
เครื่องบินโบอิง 757-200
เครื่องบินแมคดอนเนลล์ ดักลาส เอ็มดี-87
ไอบีเรียแอร์ไลน์

2007年9月20日木曜日

หอวิฑูรทัศนา
วิกิพีเดียยังไม่มีบทความที่ตรงกับชื่อนี้
เริ่มบทความ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอล
ค้นหา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอล ในบทความอื่น ๆ
ดูบทความที่กล่าวถึง พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอล
ถ้าคุณสร้างหน้านี้แล้วเมื่อไม่นานมานี้แต่มันยังไม่ปรากฏขึ้น เป็นไปได้ที่จะมีการล่าช้าในปรับปรุงฐานข้อมูล ลองล้างข้อมูลเก่าในเครื่อง หรือกรุณารอสักครู่และตรวจดูอีกครั้งก่อนที่ท่านจะลองสร้างหน้าใหม่
ถ้าคุณสร้างบทความชื่อเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ มันอาจจะถูกลบไปแล้ว ดู ปูมการลบ และทำไมหน้าถึงโดนลบ
ถ้าต้องการถามคำถามเกี่ยวกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอล ให้ลองถามที่ ปุจฉา-วิสัชนา

2007年9月18日火曜日

ปีจูเลียน
ปฏิทินจูเลียน เป็นปฏิทินที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิจูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar) แห่งโรมัน ปฏิทินนี้เริ่มสร้างขึ้น 48 ปีก่อน ค.ศ. และเสร็จเมื่อ ค.ศ. 8 คำว่า จูเลียน แปลว่า แห่งจูเลียส
ในปฏิทินจูเลียนหนึ่งปีมี 365.25 วัน ดังนั้นทุกๆ 4 ปีจะมีปีีอธิกสุรธิน 1 ครั้ง ใน 1 ศตวรรษ ปฏิทินจูเลียนจะมี 36525 วัน
ในปฏิทินเก่าของโรมัน ในหนึ่งปีมี 12 เดือนและมีจำนวนวันดังนี้
แรกเริ่มนั้นวันวสันตวิษุวัตตรงกับวันที่ 1 Martius (มีนาคม) จึงถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาในปี 153 ก่อน ค.ศ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เดือน Ianuarius (มกราคม) เป็นเดือนแรก

Martius (March) 31 วัน
Aprilis (April) 30 วัน
Maius (May) 31 วัน
Iunius (June) 30 วัน
Quintilis (July) 31 วัน
Sextilis (August) 31 วัน
September 30 วัน
October 31 วัน
November 30 วัน
December 31 วัน
Ianuarius 30 วัน
Februarius 29 วัน ทุกปีที่ 4 มี 30 วัน ชื่อเดือนเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเมือง
จูเลียส ซีซาร์ ได้ใส่ชื่อของตนเป็นชื่อเดือน นั่นคือเดือน Iiulius (July) ในปี 44 ก่อน ค.ศ.
ต่อมาในปี 8 ก่อน ค.ศ. จักรพรรดิออกุสตุส ซีซาร์ ได้เปลี่ยนเดือน Sextilis เป็นชื่อของตนบ้าง คือ August และให้เปลี่ยนจำนวนวันเป็น 31 วันด้วย เพราะกลัวว่าจะน้อยหน้าซีซาร์ จึงจำเป็นต้องตัดวันหนึ่งวันจากเดือน Februarius (February) และเปลี่ยนแปลงเดือนถัดจาก Augustus ให้มี 30 วัน สลับกับ 31 วัน ตามทฤษฎีของ โจฮันเนส เดอ ซาโครบอสโค (Johannes de Sacrobosco)
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ แต่ไม่ได้รับความสำเร็จเช่น

จักรพรรดิคาลิกูลา (Caligula) เปลี่ยน September เป็น Germanicus
จักรพรรดิเนียโร (Nero) เปลี่ยน Aprilis เป็น Neronius และ Maius เปลี่ยน Iiunius เป็น Germanicus
จักรพรรดิโดมิเทียน (Domitian) เปลี่ยน September เป็น Germanicus และ October เป็น Domitianus
จักรพรรดิคอมโมดุส (Commodus) เปลี่ยนชื่อเดือนทั้งหมดเป็นตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมดังนี้:

 • Amazonius, Invictus, Felix, Pius, Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus, Exsuperatorius
Kingscup
คิงส์คัพ (King's Cup) เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศ โดยจัดขึ้นที่ประเทศไทย เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2511 และมีการจัดต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบันยกเว้นในปี 2526 และ 2528 โดยในบางปีจะมีการรับเชิญทีมสโมสรมาร่วมแข่งด้วย ทีมที่ชนะสูงสุดคือฟุตบอลทีมชาติไทย ชนะทั้งหมด 11 ครั้ง โดย 2 ครั้งเป็นแชมป์คู่กับประเทศอื่น ทีมชนะรองลงมาคือ ทีมชาติเกาหลีใต้ ชนะ 9 ครั้ง

ผลการแข่งขัน
คิงส์คัพครั้งที่ 37 จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยมีทีมเข้าร่วม 4 ทีม

ประเทศไทย ทีมชาติไทย
ประเทศคาซัคสถาน ทีมชาติคาซัคสถาน
ประเทศเวียดนาม ทีมชาติเวียดนาม
ประเทศสิงคโปร์ ทีมชาติสิงคโปร์ ตารางการแข่งขัน
คิงส์คัพ ครั้งที่ 36 นี่จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2548 โดยมีทีมเข้าร่วมจาก 4 ประเทศ และการแข่งขันจัดในภาคใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดกระบี่ พังงา และ ภูเก็ต โดยมีการแข่งขันในสาย และอันดับหนึ่งและอันดับสอง จะมาแข่งขันชิงชนะเลิศ โดยการแข่งขันนี้ไม่มีการชิงอันดับสาม
ชิงชนะเลิศ

ลัตเวีย 2-1 เกาหลีเหนือ คิงส์คัพ ครั้งที่ 36
คิงส์คัพ ครั้งที่ 35 มีทีมเข้าร่วมจาก 4 ประเทศ โดยทีมที่ชนะเลิศคือ ทีมชาติสโลวาเกีย โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย 1-0 ประเทศฮังการี ฮังการี
ประเทศไทย ไทย 0-0 (ลูกโทษ 4-3) ประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย
ประเทศฮังการี ฮังการี 5-0 ประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย
ประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย 1-1 (ลูกโทษ 5-4) ประเทศไทย ไทย คิงส์คัพ ครั้งที่ 31
มีทีมแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม คือ ประเทศไทย ทีมชาติไทย 2 ทีม, ประเทศมาเลเซียทีมชาติมาเลเซีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมชาติจีน, ประเทศรัสเซีย รอตอร์วอลโกกราด, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เวสท์ฟาลีอา, ประเทศญี่ปุ่น ทีมรวมเจลีก และ ทีมธนาคารคีออฟคูเนง

2007年9月15日土曜日

ตารางค่าความจริง
ตารางค่าความจริง (truth table) เป็นตารางที่ใช้แสดงสถานะตรรกทางเอาต์พุตที่เกิดขึ้นจากวิธีการจัดหมู่ของสถานะตรรกที่ได้จากตัวแปรทางอินพุต โดยทั่วไปมักจะพบว่าวงจรตรรกส่วนใหญ่มีจำนวนอินพุตมากกว่า 1 อินพุต และทางอินพุต จะมีเพียง เอาต์พุตเดียวเท่านั้น ตัวอย่างของตารางค่าความจริงจะเห็นได้จากคุณสมบัติของ AND NOT ซึ่งถ้าเราให้ฟังก์ชันเป็น F ค่าของตัวแปร A และ B จะมีสถานะ ดังตารางค่าความจริงด้านล่างนี้ ตัวอย่าง ตารางค่าความจริงแสดงคุณสมบัติของ AND การแอนด์ (AND Operation) เป็นการกระทำเมื่อตัวแปรสองตัวกระทำกันในลักษณะของการคูณ แทนด้วยเครื่องหมายของการแอนด์คือ จุด " . " หรือด้วยเครื่องหมายคูณที่เขียนอยู่ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัวเช่น เมื่อ A แอนด์กับ B เขียนแทนด้วย A.B อ่านว่า A.B หรือ AB อ่านว่า เอ แอนด์ บี ตัวอย่าง ตารางค่าความจริงแสดงคุณสมบัติของ NOT
จากตารางแสดงผลของอินเวอร์สหรือนอท สรุปได้ว่า เมื่อตัวแปรถูกกระทำ จะทำให้ค่าของตัวแปรนั้นมีค่าตรงข้ามกับค่าเดิม

2007年9月14日金曜日


มาดาราเมะ อิกคาคุ (「斑目 一角」 Madarame Ikkaku) ตัวการ์ตูนจากเรื่องเทพมรณะ เป็นยมทูตนักสู้ลำดับที่ 3 ในหน่วยที่ 11 แห่ง 13 หน่วยพิทักษ์

ลักษณะ/อุปนิสัย
อิกคาคุ เกิดที่เมืองลูคอน โดยมียูมิจิกะอยู่เป็นเพื่อนสนิท เขาเป็นนักสู้อันดับ3เเห่งหน่วยซาราคิ (หน่วย11) และเป็นยมทูตตนแรกที่ได้ต่อกรกับ คุโรซากิ อิจิโกะ เมื่อครั้งที่อิจิโกะเข้ามาในเซย์เรย์เทย์เเต่ก็เเพ้ให้กับอิจิโกะ ซึ่งที่จริงแล้วความสามารถของอิกคาคุนั้นสามารถเป็นได้ถึงระดับหัวหน้าหน่วยแล้ว แต่ด้วยเหตุผลว่าวันหนึ่งอิกคาคุพ่ายแพ้การต่อสู้ให้กับซาราคิ เคมปาจิ เขาจึงต้องการจะอยู่ใต้บังคับบัญชาของ ซาราคิ เคมปาจิ จึงได้ไม่ได้แสดงตัวออกไปว่ามีความสามารถ โดยกำชับให้ยูมิจิกะและเร็นจิไม่ให้บอกใคร

ประวัติ

บทบาท
อิกคาคุและยูมิจิโกะได้พบกับอิจิโกะและกันจู ขณะที่ตกลงมาในเซย์เรย์เทย์ อิกคาคุได้ต่อสู้กับอิจิโกะและถามว่าใครคือคนที่สอนวิชาต่อสู้ให้ เมื่ออิจิโกะตอบว่าคนที่สอนการ่อสู้ให้คือ "อุราฮาร่า คิสึเกะ" อิกคาคุถึงกับหน้าถอดสีทันที และในที่สุดอิจิโกะก็สามารถเอาชนะอิกคาคุได้
ต่อมาได้สมคบกับหัวหน้าซาราคิโดยการช่วยเหลือโอริฮิเมะซึ่งเป็นเรียวกะในการหยุดยั้งการประหารคุจิกิ ลูเคีย แต่ถูกหัวหน้าโคมามูระกับรองหัวหน้าอิบะ และหัวหน้าโทเซ็นกับรองหัวหน้าฮิซากิเข้ามาขัดขวาง ซึ่งอิกคาคุได้ดวลกับรองหัวหน้าอิบะซึ่งเคยอยู่หน่วยที่ 11 ด้วยกันมาก่อน

ภาคอารันคาร์

มาดาราเมะ อิกคาคุ ขั้นต้น (ชิไค)

ชื่อ : ริวมอน โฮซูคิมารุ (「龍紋鬼灯丸」 Ryūmon Hōzukimaru, โคมอสูรลายมังกร)
ลักษณะ : ตัวดาบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนโดยมีโซ่ขนาดใหญ่ยึดเอาไว้เข้าด้วยกัน ส่วนสองแรกจะเป็นดาบมีด้ามจับ คมดาบจะโค้ง อีกส่วนเป็นใบมีดาบโค้งลายมังกร
ความสามารถ : ดาบสองส่วนสามารถฟันทะลุร่างของศัตรูได้ทุกชนิด และเมื่อฟันไปเรื่อยๆ ลายมังกรจะมีสีแดง ไปเรื่อยๆ จนสามารถปล่อยพลังสุดยอดออกมาได้

2007年9月13日木曜日


บอมเมอร์แมน (Bomberman) เป็นเกมแก้ปัญหาอีกชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของเกมคือระเบิด ซึ่งเกมนี้ ผู้เล่นจะต้องบังคับตัวละครในเขาวงกต แล้วทำลายศัตรูด้วยระเบิด จึงจะผ่านด่านได้
บอมเมอร์แมน ถูกผลิดเป็นครั้งแรกโดยบริษัท ฮัตสันซอฟต์ ประเทศญี่ปุ่น และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายรุ่นและนับไม่ถ้วน ซึ่งเกมนี้ รู้จักกันในไทยว่า เกมวางระเบิด หรือเรียกว่า บอมบ์เบอร์แมน นั่นเอง

บอมเมอร์แมน วิธีการเล่นเบื้องต้นที่ควรทราบ
ขณะที่เล่นบอมเมอร์แมนในแต่ละด่าน ก็จะพบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติ แตกต่างกันออกไป ผู้เล่นควรไปเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อความสะดวกเล่นด่านต่อไป แต่ขณะเดียวกัน ก็มีอุปกรณ์บางชนิดที่เป็นโทษได้เช่นกัน
อุปกรณ์ที่พบในเกมบอมเมอร์แมน จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พบขณะเล่นเกม
เป็นสิ่งที่พบในได้เกมบอมเมอร์แมนทุกรุ่น อุปกรณ์ทั่วไปมักจะมีดังนี้

เพิ่มไฟ (Fire Up) ลักษณะภาพจะเป็นรูปหัวไฟยิ้ม เมื่อผู้เล่นเก็บอุปการณ์สิ่งนี้ จะทำให้เพิ่มพลังระบิด 1 ระดับ แต่ จะมีอุปกรณ์พิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ ไฟเต็ม (Full Fire) ลักษณะภาพจะเป็นรูปหัวไฟยิ้มแบบร่าเริง ถ้าเก็บแล้ว จะทำให้พลังระเบิดเต็มประสิทธิภาพ
เพิ่มระเบิด (Bomb Up) ลักษณะจะเป็นรูประเบิดตรง ๆ เมื่อเก็บอุปกรณ์สิ่งนี้ ผู้เล่นสามารถววงระเบิดได้เพิ่มอีก 1 ลูก
รองเท้าสเก็ต (Skates) ลักษณะจะเป็นรูป สเก็ตสีฟ้า มีล้อเลื่อน เมื่อเก็บอุปกรณ์สิ่งนี้ จะเพิ่มความเร็วได้ 1 ระดับ
ผ่านระเบิด (Bomb Pass) ลักษณะจะเป็นรูประเบิดและมีสายลมเหมือนพุ่งมาจากขวาไปซ้าย เมื่อเก็บอุปกรณ์สิ่งนี้ จะสามารถเดินผ่านระเบิดได้
ผ่านกำแพง (Wall Pass) ลักษณะจะเป็นรูปกำแพงแล้วมีสายลมพุ่งออมาจากขาวไปซ้าย ซึ่งรุ่นเก่าบางรุ่นจะเป็นรูปคนวิ่ง เมื่อเก็บอุปกรณ์สิ่งนี้ ผู้เล่นสามารถเดินผ่านกำแพงอิฐบล็อกได้ แต่ ไม่สามารถผ่านบล็อกเหล็กได้ อุปกรณ์ทั่วไป
อุปกรณ์ประเภทนี้ จะทำให้ผู้เล่นมีความสามารถใช้การกระทำต่าง ๆ กับลูกระเบิดได้ ไม่ว่าจะเป็นเตะ โยน ชก เป็นต้น ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้

เตะระเบิด (Bomb Kick) ลักษณะจะเป็นรูปเท้า เตะใส่ระเบิด ถ้าเก็บอุปกรณ์นี้แล้ว สามารถเตะระเบิดไปจนสุดได้ แต่จะไม่สามารถผ่านระเบิดได้ ถ้าเคยเก็บผ่านระเบิดมาก่อนหน้านี้
นวม (Punch) ลักษณะจะเป็นรูปนวมสีแดง ถ้าเก็บอุปกรณ์นี้แล้ว สามารถชกระเบิดให้กระเด็นออกไปข้างหน้าได้ ซึ่งบางรุ่นสามารถชกกำแพงให้พังได้
ถุงมือ (Glove) ลักษณะจะเป็นรูปถุงมือสีฟ้า ถ้าเก็บอุปกรณ์นี้แล้ว สามารถยกระเบิดและขว้างปาไปข้างหน้าได้ (วิธีการใช้นี้ค่อนข้างซับซ้อน วิธีการใช้คือ ให้กดปุ่มวางระเบิด 1 ครั้ง แล้วกดซ้ำตรงที่ระบิด จะกลายเป็นยกขว้างทันที ถ้ากดค้าง จะเป็นการยกระเบิด ซึ่งสามารถยกไปโยนไว้ที่ไหนก็ได้) อุปกรณ์ที่เป็นผลต่อผู้เล่น
อุปกรณ์ประเภทนี้ จะทำให้ลูกระเบิดมีความสามารถต่าง ๆ ได้ ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้

ระเบิดบังคับ (Remote Control) ลักษณะจะเป็นรูประเบิดอยู่ในรูปหัวใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เราะจะระเบิดมันเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจตัวเอง ดังนั้น ถ้าเก็บอุปกรณ์นี้แล้ว ระเบิดที่วาง จะเป็นรูประเบิดสีน้ำเงินบังคับ ซึ่งเราจะสามารถระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความต้องการ และจะไม่ระเบิดจนกว่าผู้เล่นจะสั่งการให้ระเบิด (ตัวอย่างเช่น รอระยะศัตรูเข้ามาอยู่ในแนวระเบิด แล้วระเบิดใส่ศัตรูได้อย่างง่ายดาย)
ระเบิดหนาม (Spiky bomb) ลักษณะจะเป็นรูประเบิดหนามตรง ๆ ถ้าเก็บแล้ว ระเบิดที่วางจะเป็นระเบิดหนาม เมื่อเกิดการระเบิด จะทำให้ระเบิดผ่านทะลุกำแพงทั้งหมดในแรงรัศมีของระเบิด (หมายความว่า ระเบิดมีแรงอยู่ในระดับ 3 ถ้ามาวางระเบิดใกล้กำแพง 3 บล็อก เมื่อเกิดระเบิด ทั้ง 3 บล็อกจะถูกระเบิดเสียหายทั้งหมด)
ระเบิดอุจจาระ (Cherry Bomb) ลักษณะจะเป็นรูปคล้ายกระเทียมสีฟ้า บางเกมเป็นสีชมพู หรือมีลักษณะคล้ายอุจจาระ ถ้าเก็บแล้ว ระเบิดที่วางจะมีลักษณะคล้ายอุจจาระ เมื่อถูกเตะ จะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ (ถ้าชนกำแพงจะทำให้กระเด็นกลับมา) หากโยนระเบิดนี้ จะทำให้ระเบิดกระเด็นไปอย่างไร้ทิศทางจนกระทั่งหยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ระเบิดแบบนี้อาจทำจนผู้เล่นเกิดความสับสนได้
ระเบิดพลัง (Power Bomb) ลักษณะจะเป็นรูประเบิดที่เขียนรูปตัว P ไว้ตรงกลาง ถ้าเก็บแล้ว ลักษณะระเบิดที่วางจะมีรูปตัว P ติดอยู่ตรงระเบิด และพลังระเบิดจะมีพลังแรงสูงสุด แต่จะมีผลเฉพาะลูกระเบิดลูกแรกเท่านั้น ส่วนลูกอื่น ๆ ไม่มีผล
ระเบิดกับดัก (Mine) ลักษณะจะเป็นรูประเบิดสีฟ้าคล้ายห่วงยาง ถ้าเก็บแล้ว จะมีผลเฉพาะลูกระเบิดลูกแรกเท่านั้น ลักณะลูกระเบิดกับดักที่วางไว้ จะหายไป จนกว่าจะมีผู้เล่นคนอื่นมาเหยีบโดนหรือโดนเปลวระเบิด เมื่อเกิดลักษณะเช่นนี้ ก็จะปรากฏระเบิดทันที
ระเบิดสีแดง (Danger Bomb) ถ้าเก็บแล้ว ระเบิดที่วาง จะระเบิดเป็นวงกลมกว้าง 360 องศา จากลูกเดิมที่ระเบิดเป็น 4 ทิศ จะมีผลเฉพาะลูกระเบิดลูกแรกเช่นกัน อุปกรณ์ที่เป็นผลต่อลูกระเบิด
อุปกรณ์ประเภทนี้ มีความสามารถต่าง ๆ ได้หลายอย่างและนอกเหนือจาก 3 ประเภทที่กล่าวมี ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

หัวใจ (Heart) ถ้าเก็บแล้ว สามารถคุ้มกันชีวิตได้ 1 ครั้ง ในกรณีที่โดนระเบิด หรือสัมผัสศัตรู
เสื้อเกราะ (Jacket) ถ้าเก็บแล้ว สามารถป้องกันตัวเองได้ในระยะสั้น ๆ ราว ๆ 10 ถึง 30 วินาที
เพิ่มชีวิต (Extra Life) ถ้าเก็บแล้ว สามารถเพิ่มชีวิตได้ 1 ชีวิต ซึ่งในแต่ละรุ่นมีรูปภาพเป็น 1UP บ้าง หรือไม่ก็เป็นรูปตัวบอมเมอร์แมน
ไฟเต็ม (Full Fire) เป็นลักษณะที่กล่าวเพิ่มเติมจาก เพิ่มไฟ (Fire Up) มาแล้ว ถ้าเป็บอุปกรณ์นี้ จะทำให้พลังระเบิดเต็มประสิทธิภาพ
ระเบิดเส้นตรง (Line Bomb) ลักษณะจะเป็นรูประเบิดซ้อน 3 ลูก ถ้าเก็บแล้ว สามารถวางระเบิดทีเดียวได้หลายรูปเป็นแนวเส้นตรง
อุปกรณ์เพิ่มคะแนน (Score Item) แทบทุกรุ่นจะมีอุปกรณ์แบบนี้อยู่ถ้าเก็บแล้ว จะเพิ่มคะแนนเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งรูปอุปกรณ์จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น เช่น รูปผลไม้ เป็นต้น
ไข่ (Egg) เป็นอุปกรณ์พิเศษอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งข้างในจะเป็นจิงโจ้ผสมกระต่าย ซึ่งชื่อในเกมเรียกว่า ลูอี้ (Louie:ルーイ) หรือมังกรต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า ไทร่า (Tirra:タイラ) ถ้าเก็บแล้วเราสามารถขี่จิ้งโจ้หรือมังการได้ และจะมีสีที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งเมื่อเก็บ ความสามารถของจิงโจ้หรือมังกรที่ขี่ มีดังนี้ (กล่าวเฉพาะจิงโจ้เท่านั้น)

 • กระโดด (จิงโจ้สีชมพู)
  เตะระเบิด (จิงโจ้สีฟ้า)
  เตะกำแพง (จิงโจ้เหลือง)
  พุ่งไปข้างหน้า (จิงโจ้เขียว) อุปกรณ์พิเศษ
  อุปกรณ์ประเภทนี้ ควรหลีกเลี่ยง และอย่าไปเก็บอุปกรณ์สิ่งนี้ เพราะเป็นผลในด้านลบหรือเป็นโทษนั่นเอง ซึ่งอุปกรณ์ด้านลบมีดังนี้

  หัวกะโหลก (Skull) ถ้าเก็บแล้ว จะทำให้เกิดอาการผิดปกติต่าง ๆ ซึ่งไม่เหมือนกัน และมีอาการที่ผิดปกติต่าง ๆ ดังนี้

  • เดินเอง
   เดินผิดทิศ
   วางระเบิดไม่ได้
   วางระเบิดเอง
   เดินช้าสุด
   เดินเร็วสุด
   ระเบิดทำงานช้ากว่าปกติ
   ระเบิดทำงานเร็วกว่าปกติ
   เปลวระเบิดน้อย
   สลับที่กับผู้เล่นคนอื่น ๆ

   • ลักษณะนี้ ถ้าเดินไปสัมผัสกับผู้เล่นอื่น จะทำให้ผู้เล่นอื่นติดไปด้วย วิธีการทำให้หายจากอาการผิดปกติเหล่านี้คือ

    • เดินไปสัมผัสกับผู้เล่นคนอื่น ๆ แล้วเราจะหายได้เอง (ซึ่งได้ผลในบางรุ่น)
     รอจนกว่าจะหาย ในระยะเวลาประมาณ 30 วินาที
     เก็บอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ แล้วมันจะหลุดได้เอง
     รองเท้าแตะ (Sandals) ถ้าเก็บแล้ว จะทำให้ลดความเร็วลง 1 ระดับ
     ลดไฟ หรือ น้ำ (Fire Down) ถ้าเก็บแล้ว จะลดเปลวเพลิงระเบิด 1 ระดับ
     ลดระเบิด (Bomb Down) ลักษณะเป็นรูประเบิดที่ถูกเครื่องหมายกากบาท (X) ทับไว้ ถ้าเก็บแล้ว จะลดการวางระเบิด 1 ลูก (เช่น ถ้าเราวางระเบิดได้ 5 ลูก ถ้าเก็บอุปกรณ์ชิ้นนี้ จะทำให้เราวางได้แค่ 4 ลูก) อุปกรณ์ที่เป็นผลทางลบ
     หมวดเกมต่าง ๆ ของบอมเมอร์แมนในแต่ละรุ่น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

     หมวดเกม
     เป็นหมวดที่เล่นตามเนื้อเรื่องต่าง ๆ โดยพิ้นฐานการเล่นหมวดนี้เคยกล่าวมาแล้วที่ วิธีการเล่นเบื้องต้นที่ควรทราบ เมื่อเราเล่นหมวดนี้ จะเล่นกันประมาณ 50 ด่าน บางเกมจะมีหัวหน้าหรือบอสให้ปราบ หรือมีด่านโบนัสให้เก็บคะแนนพิเศษได้ ขอบเขตสำหรับหมวดเล่นตามปกติของบอมเมอร์แมนในแต่ละรุ่นโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้

     ปราบศัตรูให้หมด เก็บอุปกรณ์ และหาทางออก
     บางรุ่นมีปราบหัวหน้า หรือ ด่านโบนัส
     ถ้าแพ้จนจบเกม จะมีรหัสปรากฏให้เราจำรหัสนั้นเพื่อนำมาใส่ในการเล่นต่อจากด่านที่ค้างไว้ได้
     แทบทุกรุ่นจะมีเนื่อเรื่องกำกับอยู่ ทำให้เกิดสีสันและความสนุกสนานต่อผู้เล่น หมวดเล่นปกติ (Normal Mode)
     เป็นหมวดที่เล่นต่อสู้ผู้เล่นอื่น ๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนานเพิ่มขึ้นในบอมเมอร์แมน เป้าหมายของหมวดนี้คือ หาผู้ชนะ 1 ใน 4-5 คน ที่เล่นบอมเมอร์แมนได้เก่งที่สุด

     หมวดเล่นต่อสู้ (Battle Mode)
     หมวดเล่นต่อสู้มีรายละเอียดการปรับตัวเลือกมาก จึงมีขั้นเบื้องต้นดังนี้
     เมื่อจบขั้นตอนทั้งหมดจะเข้าสู่การเล่น โดยที่ผู้เล่นทั้งหมด จะต้องโจมตีคู่ต่อสู้ให้แพ้ให้หมด จนกระทั่งเหลือผู้ชนะเพียง 1 เดียว แต่บางครั้งจะมีการเสมอกัน (คือโดนระเบิดตายพร้อมกัน 2 คนสุดท้าย หรือหมดเวลา) เมื่อชนะตามจำนวนที่กำหนด ผู้เล่นคนนั้น จะเป็นผู้ชนะเลิศ

     เลือกจำนวนผู้เล่น
     เล่นแบบคนเดียวหรือรวมทีม
     เลือกจำนวนการชนะ
     เลือว่าตัวเล่นตัวไหนให้ผู้เล่นหรือคอมพิวเตอร์บังคับ
     เลือกชุดแต่งกายของตัวเล่น
     เลือกสนามการต่อสู้
     ปรับแต่งต่าง ๆ เพิ่มความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ขั้นตอนการเข้าสู่การเล่น และการเล่นเบื้องต้น
     ฉากในหมวดเล่นต่อสู้ในแต่ละรุ่น จะมีลูกเล่นต่าง ๆ และมีคุณสมบัติดังนี้

     แบบธรรมดา เป็นหมวดการเล่นแบบธรรมดาเหมือนหมวดเล่นปกติ ประกอบด้วย ก้อนอิฐ กับบล็อกเหล็ก
     ว่างเปล่า เป็นสนามว่างเปล่าไร้ซึ่งบล็อกเหล็ก ทำให้สามารถระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างได้จนเหลือพื้นที่ว่างเปล่า
     ไม้กระดก ถ้าผู้เล่นวางระเบิดไว้ตรงไม้กระดก แล้วไปเหยียบอีกฝั่งหนึ่ง จะทำให้ลูกระเบิดกระเด็นออกไปจากไม้กระดก ซึ่งบางครั้งก็สามารถทำผู้เล่นกระเด็นกันเองได้เช่นกัน
     พื้นลูกศร ถ้าใครมีอุปกรณ์เตะระเบิด แล้วเตะออกไปจนระเบิดไปสัมผัสกับพื้นลูกศร จะทำให้ทิศทางการมาของระเบิดเปลี่ยนทิศไปตามลูกศรที่กำหนด
     ท่อ เป็นท่อที่วางไว้ในสนาม ซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าไปวางระเบิดได้ เพียงแค่มองไม่เห็นเท่านั้นเอง
     สปริง ฉากแบบนี้มีเป็นบางรุ่น ถ้าเหยียบแล้ว จะเด้งขึ้น
     ประตูวาร์ป ถ้าผู้เล่นเข้าไปในจุดนี้ จะทำให้วาร์ปไปยังจุดอื่น
     รางเลื่อน ถ้าผู้เล่นหรือระเบิดอยู่ในรางเลื่อน จะทำให้เลื่อนไปตามทิศทางของรางเลื่อน ลูกเล่นสนามหรือฉากการต่อสู้ต่าง ๆ
     แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

     รายชื่อเกมต่าง ๆ ของบอมเมอร์แมน

     Bomberman
     Bomberman II
     Bomberman'93
     Bomberman'94 เกมบอมเมอร์แมนบนเครื่องวีดีโอเกม (พี-ซี เอนจิน,เกมเก่า,NES)

     Bomberman (PS1)
     Bomberman World
     Bomberman Fantasy Race
     Bomberman Land (1) เกมบอมเมอร์แมนบนเครื่องเพลย์สเตชัน 2

     Bomberman DS
     Bomberman Land Touch! เกมบอมเมอร์แมนบนเครื่องเล่นอื่น ๆ
     เกมบอมเมอร์แมนรุ่นต่าง ๆ ในสมัยใหม่ ได้มีการกำหนดชื่อตัวละครไว้ในหมวดเล่นปกติ หรือหมวดเนื้อเรื่อง ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวละครเบื้องต้นของบอมเมอร์แมน ซึ่งมีดังต่อไปนี้
     หน้าตาของบอมบ์ขาวในมาดดุดัน
     ลูอี้ (Louie)
     ไทร่า (Tirra)
     ปอมเมียว (Pomyu)
     บอมเมอร์แมน
     บอมบ์ขาว (White Bomberman:しろボン) เป็นตัวละครเอกทุกรุ่นในเกมบอมเมอร์แมน และมักจะให้ผู้เล่นบังคับบอมบ์ขาว ดำเนินตามเนื่องเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละรุ่น
     บอมบ์ดำ (Black Bomberman:くろボン) เป็นทั้งคู่หูและคู่แข่งของบอมบ์ขาว ซึ่งในเกมส่วนใหญ่มักจะนำบอมบ์ดำไปเป็นฝ่ายปรปักษ์ ของเกมแทบทุกรุ่น, ในภาคของบอมเมอร์แมน แลนด์ มักจะกำหนดอุปนิสัยของบอมบ์ดำว่า ชอบกินมันเผา และชอบผายลมบ่อย ๆ
     บอมบ์น่ารัก (Pretty Bomber:プリッティーボンバー) เป็นตัวละครหญิงในบอมเมอร์แมน ซึ่งบางเรื่องมักจะใช้บอมบ์น่ารักเป็นนางเอกของเกมในบางเรื่อง ลักษณะของบอมบ์น่ารักคือ ใส่เสื้อสีชมพู และมีหัวใจแปะที่หน้าผาก และมีอุปนิสัยค่อนข้างกวน ๆ ไปบ้างเล็กน้อย
     ลูอี้ (Louie:ルーイ) เป็นจิงโจ้ผสมกระต่าย เป็นยานพาหนะให้เหล่าบอมเมอร์แมนได้ขี่ ในภาคของ บอมเมอร์แมน แฟนตาซีเรส ลูอี้จะมีบทบาทในการเล่นมาก เพราะภาคดังกล่าวเป็นการเอาจิงโจ้มาแข่งกัน
     ไทร่า (Tirra:タイラ) เป็นมังกรแรด เป็นยานพาหนะให้เหล่าบอมเมอร์แมนได้ขี่เช่นเดียวกันกับลูอี้ และมีบทบาทในเกมบอมเมอร์แมน แฟนตาซีเรสเช่นกัน
     ปอมเมียว (Pomyu:ポミュ) เป็นสัตว์ประหลาดหรือมอนสเตอร์ฝ่ายเดียวกันกับบอมเมอร์แมน ลักษณะเป็นตัวสีเหลือง หูยาว ตาเล็กน่ารัก มีมือคล้ายนวม ซึ่งตัวปอมเมียวนี้ น่าจะเป็นสัตว์คู่ใจสำหรับบอมเมอร์แมนได้เลยทีเดียว