2007年10月14日日曜日


พุทธศักราช 553 ใกล้เคียงกับ ค.ศ. 10

พ.ศ. 553 วันเกิด

2007年10月13日土曜日


คำว่า ภาษาธรรมชาติ (อังกฤษ: natural language) นั้น ใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างภาษาทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อการสื่อสาร เช่น ภาษามนุษย์ ออกจากภาษาที่ถูกสร้างขึ้นอย่าง เช่น ภาษาโปรแกรมสำหรับสั่งงานคอมพิวเตอร์ หรือภาษาที่ใช้ในการศึกษาตรรกกะ
ภาษามนุษย์

2007年10月12日金曜日

อนัตตตา
ส่วนหนึ่งของอนัตตตา พุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อความดับทุกข์ · นิพพาน
พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์
อนัตตา หรือ อนัตตตา แปลว่า มิใช่อัตตา, มิใช่ตัวตน ไม่นิยมแปลว่า ไม่มีอัตตา หรือ ไม่มีตัวตน
อนัตตา เป็นสามัญลักษณะ คือเกิดมีเสมอกันแก่สังขารทุกอย่าง
อนัตตา ที่ได้ชื่อดังนี้เพราะมีลักษณะดังนี้

เป็นสภาพว่างเปล่า คือหาสภาวะที่แท้จริงไม่ได้ เพราะประกอบด้วยธาตุ ๔ เมื่อแยกธาตุออก สภาวะที่แท้จริงก็ไม่มี
หาเจ้าของมิได้ คือไม่มีใครเป็นเจ้าของแท้จริง สงวนรักษามิให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้
ไม่อยู่ในอำนาจ คือไม่อยู่ในบัญชาของใคร ใครบังคับไม่ได้ เช่นบังคับมิให้แก่ไม่ได้
แย้งต่ออัตตา คือตรงข้ามกับอัตตา

2007年10月11日木曜日

ภาวะธำรงดุล
ภาวะธำรงดุล (อังกฤษ: Homeostasis) คือคุณสมบัติของระบบเปิดโดยเฉพาะในสิ่งมีชีวิต ที่ทำการควบคุมสภาพภายในตนเองเพื่อรักษาสถานะเสถียรภาพสภาพอย่างคงที่ โดยการปรับสมดุลพลวัตหลายอย่างซึ่งมีกลไกการควบคุมที่มีความสัมพันธ์กันมากมาย
วอลเตอร์ แคนนอน (Walter Cannon) นักสรีรวิทยาชาวอเมริกันเป็นผู้บัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2475 เป็นศัพท์ที่มาจากภาษากรีก โดย homo แปลว่าความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และ stasis ที่แปลว่าความเสถียร

ความหมายทั่วไป
คำจำกัดความนี้มักถูกนำไปใช้ในเชิงชีววิทยา เมื่อสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์จำเป็นต้องมีสภาพร่างกายที่อยู่ในภาวะธำรงดุล เพื่อที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ ยังเป็นที่เห็นพ้องกันในนักสิ่งแวดล้อมจำนวนมากว่าหลักการนี้สามารถนำไปใช้กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้ด้วย เนื่องจากมีระบบจำนวนมาก รวมถึงระบบเชิงนิเวศ เชิงชีวะ และเชิงสังคมที่จำเป็นต้องอยู่ในภาวะธำรงดุล ระบบเหล่านี้จะป้องกันไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อรักษาสมดุล เนื่องจากเมื่อระบบนั้นๆ ไม่สามารถรักษาสมดุลไว้ได้ มันจะส่งผลให้ระบบนั้นหยุดทำงานในที่สุด (ซึ่งในสิ่งมีชีวิต นั่นก็คือ หยุดมีชีวิต หรือตายนั่นเอง)
ระบบซับซ้อน อย่างเช่นร่ายกายมนุษย์ จะต้องอยู่ในภาวะธำรงดุลเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพและดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ ระบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทนต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ แต่ระบบจะต้องปรับตัวเองและพัฒนาสภาพตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ

2007年10月10日水曜日

วัดสวนดอก (แก้ความกำกวม)
วัดสวนดอก สามารถหมายถึง


วัดสวนดอกวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
วัดสวนดอกสันทรายมูล อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดสวนดอก อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วัดสวนดอก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วัดสวนดอก (จังหวัดน่าน) อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วัดสวนดอก (จังหวัดลำปาง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2007年10月9日火曜日

พ.ศ. 1112
พุทธศักราช 1112 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 569 - มีนาคม ค.ศ. 570
มหาศักราช 491 วันเกิด

2007年10月6日土曜日

พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
วิกิพีเดียยังไม่มีบทความที่ตรงกับชื่อนี้
เริ่มบทความ พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุ
ค้นหา พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุ ในบทความอื่น ๆ
ดูบทความที่กล่าวถึง พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุ
ถ้าคุณสร้างหน้านี้แล้วเมื่อไม่นานมานี้แต่มันยังไม่ปรากฏขึ้น เป็นไปได้ที่จะมีการล่าช้าในปรับปรุงฐานข้อมูล ลองล้างข้อมูลเก่าในเครื่อง หรือกรุณารอสักครู่และตรวจดูอีกครั้งก่อนที่ท่านจะลองสร้างหน้าใหม่
ถ้าคุณสร้างบทความชื่อเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ มันอาจจะถูกลบไปแล้ว ดู ปูมการลบ และทำไมหน้าถึงโดนลบ
ถ้าต้องการถามคำถามเกี่ยวกับ พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุ ให้ลองถามที่ ปุจฉา-วิสัชนา

2007年10月5日金曜日

.gg
บทความนี้ใช้ชื่อที่ใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม
.gg เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับเกิร์นซีย์ เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2539

2007年10月4日木曜日

สังสารวัฏ
ส่วนหนึ่งของ พุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อความดับทุกข์ · นิพพาน
พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์
สังสาร หรือ สงสาร แปลว่า ความท่องเที่ยวไป ในทางพุทธศาสนาหมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด มิใช่หมายถึงความรู้สึกหวั่นไหวด้วยความกรุณาเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์
สังสารวัฏ แปลว่า ความท่องเที่ยวไปในอาการที่เป็นวัฏฏะ การหมุนวนอยู่ในสงสาร คือการเวียนว่ายตายเกิด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัฏสงสาร
สงสารวัฏ หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอำนาจกิเลส กรรม วิบาก หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม วิบากไม่ได้

2007年10月3日水曜日

สถานีรถไฟบางบำหรุ
สถานีรถไฟบางบำหรุ ตั้งอยู่ใน ซอยสิรินธร 4 ถนนสิรินธร (เข้าทาง ถนนรุ่งประชา แล้วเลี้ยวขวาเข้าท้ายซอยสิรินธร 4 จะสะดวกกว่า) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีรถไฟชั้น 4 ของทางรถไฟสายใต้แต่มีข้อพิเศษคือรถไฟสายใต้ทุกขบวนที่มาจากกรุงเทพต้องจอด แต่ก่อนเคยมีทางแยกเพื่อเอาถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะ ไปส่งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือที่บางกรวย แต่ตอนนี้ได้ยุบทางแยกเข้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (โรงไฟฟ้าบางกรวย) ไปแล้ว

เที่ยวขึ้น

รหัส  : 4005
ชื่อภาษาไทย  : บางบำหรุ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bang Bamru
ชื่อย่อภาษาไทย :
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
ชั้นสถานี  : สถานีชั้น 4
ระบบอาณัติสัญญาณ :
พิกัดที่ตั้ง  : กม. 17.94
ที่อยู่  : ซอยสิรินธร 4 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

2007年10月2日火曜日


สาธารณรัฐซานมารีโน (Most Serene Republic of San Marino) ภาษาอิตาลี: Serenissima Repubblica di San Marino หรือ ซานมารีโน (San Marino) เป็นหนึ่งในชาติที่ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในยุโรปใต้ มีประเทศอิตาลีล้อมรอบ และเป็นหนึ่งในประเทศเล็กในยุโรป (European microstates)

ประวัติศาสตร์
ประเทศซานมารีโนมีการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยสภาผู้แทนราษฎรจะเลือกตัวแทนจากสภามาจำนวน 2 คน มาเป็นผู้สำเร็จราชการร่วม หรือประมุขของประเทศอยู่ในตำแหน่งวาระ 6 เดือน และสภาผู้แทยราษฎรจะเลือกคณะรัฐบาล มาบริหารประเทศวาระละ 5 ปี ปัจจุบันประเทศซานมารีโนเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2535

การแบ่งเขตการปกครอง
ซานมารีโนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเป็นส่วนหนึ่งภูเขาตีตาโน และมีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

ซานมารีโนซานมารีโน ประชากร
ประเทศซานมารีโนมีสวัสดิการสังคมที่ดีเยี่ยม ประชากรมีมตรฐานการครองชีพ และรายได้ใกล้เคียงกับประชากรในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศอิตาลี รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรนั้นมาจากการท่องเที่ยว และมาจากการขายแสตมป์ รวมไปถึงสินค้าปลอดภาษี มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุการก่อสร้าง สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เซรามิค และอิเล็กทรอนิกส์ นำเข้าสินค้า และหรเกือบทั้งหมดมาจากประเทศอิตาลี

2007年10月1日月曜日


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 22 ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัญลักษณะประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์และสัตวศาสตร์